1. Knutbymålet

  Knutbymålet, benämning på ett kriminalfall 2004, ett av Sveriges mest uppmärksammade.

 2. äktenskap

  äktenskap (medellågtyska echtschop), en i särskilda former ingången förbindelse mellan två personer.

 3. Myanmar

  Myanmar, Burma, republik i Sydöstasien.

 4. Pirate Bay-målet

  Pirate Bay-målet, ett uppmärksammat mål rörande tillgängliggörandet av upphovsrättsligt skyddat material via webbplatsen Pirate Bay.
 5. gränshandel

  gränshandel, handel mellan befolkningen på ömse sidor om en riksgräns.
 6. Theodor Mommsen

  Mommsen, Theodor, född 30 november 1817, död 1 november 1903, tysk antikhistoriker, professor i Berlin från 1858.
 7. definition

  definition, i vid bemärkelse antingen en begreppsbestämning eller en avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse eller användning.
 8. midsommar

  midsommar, helg som i Sverige numera omfattar midsommarafton, midsommardag och följande söndag.

 9. Anna Lindh-mordet

  Anna Lindh-mordet, benämning på mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003.

 10. till övers

  till ö´vers adv.
  Svensk ordbok