1. Jean de La Fontaine

  La Fontaine, Jean de, född 8 juli 1621, död 13 april 1695, fransk författare.
 2. Bill Cosby

  Cosby, William (Bill), född 1937, amerikansk skådespelare.

 3. Louis De Geer

  De Geer, Louis, född 18 juli 1818, död 24 september 1896, friherre, ämbetsman och politiker, ledamot av Svenska Akademien från 1862; jämför släktartikel De Geer.
 4. sång

  sång, röstens användning för att ge musikaliskt uttryck genom melodi, rytm och klangfärg, oftast med text, med eller utan instrumentalackompanjemang.
 5. kassation

  kassation, inom tillverkning och handel produkter som inte uppfyller de krav som uppställts för att godkännas för försäljning och som därför kasseras.
 6. kritik

  kritik mot någon eller något innebär för det mesta att man förklarar varför den eller det inte är bra.
 7. frikännande

  frikännande, vardagligt uttryck för förhållandet att rätten i ett brottmål ogillar åtalet.
 8. Karl XIII

  Karl XIII, Carl XIII, född 7 oktober 1748, död 5 februari 1818, kung av Sverige från 1809 och av Norge från 1814 (i Norge även kallad Karl II), son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, bror till Gustav III.
 9. invändning

  invändning, inom processrätten benämning på den processhandling varigenom svaranden försöker förta den rättsliga effekten av den eller de omständigheter som käranden åberopat som grund för sin talan.
 10. Stig Larsson

  Larsson, Stig, född 1955, författare och regissör.