1. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.

 2. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 3. ogillande

  ogillande, det uttryck som i domar används för att ange att den talan som förts av käranden i tvistemål respektive åklagaren i brottmål prövats i sak men befunnits ogrundad.
 4. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 5. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.
 6. John Maynard Keynes

  Keynes, John Maynard, från 1942 Baron Keynes of Tilton (Lord Keynes), född 5 juni 1883, död 21 april 1946, brittisk nationalekonom, son till John Neville Keynes.
 7. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 8. sofistik

  sofistik, grekisk vishetslära under 400-talet f.Kr.
 9. agrarsamhälle

  agrarsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar.
 10. skolidrott

  skolidrott, organiserad idrottsverksamhet inom skolans ram.