1. ogiltighet

  ogiltighet, gemensam benämning på en mängd rättsverkningar, varigenom en rättshandling inte kan göras gällande enligt sitt innehåll.
 2. fördrag

  fördrag, konvention, traktat, gängse benämning på en internationell överenskommelse sluten mellan två eller flera stater och underkastad internationell rätt.

 3. stavhopp

  stavhopp, gren i friidrott.

 4. höjdhopp

  höjdhopp, gren i friidrott.

 5. ogiltig

  o`giltig adj. ~t ORDLED: o--gilt-ig
  Svensk ordbok
 6. dart

  dart, pilkastning mot en rund måltavla med poängmarkerade sektorer (1–20), vilka indelas i fält av en yttre ring, dubbelringen, och en inre ring, trippelringen.
 7. avtalslagen

  avtalslagen, förmögenhetsrättslig lag.
 8. trestegshopp

  trestegshopp, gren i friidrott.
 9. donatism

  donatism, rigoristisk kyrklig rörelse i Nordafrika, grundad av Donatus.
 10. Eohippus

  Eohippus, vetenskapligt, men tekniskt ogiltigt namn på det äldsta och mest primitiva släktet av hästdjur.