1. ogrammatisk

  o`grammatisk adj. ~t ORDLED: o--gramm-at-isk
  Svensk ordbok
 2. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 3. generativ grammatik

  generativ grammatik, en formell metod att definiera ett språk genom en grammatik som genererar alla grammatiska meningar i språket, och inga ogrammatiska, och som visar vilken struktur varje mening i språket har.
 4. acceptabilitet

  acceptabilitet, godtagbarhet, begrepp inom generativ språkteori.
 5. asterisk

  asterisk, tecken i form av en stjärna (*) som i en text markerar hänvisning till en not; numera oftast ersatt av en upphöjd (exponerad) siffra.
 6. ogrammatikalisk

  o`grammatikalisk adj. ~t ORDLED: o--gramm-at-ik-al-isk
  Svensk ordbok