1. rakel

    rakel, grafisk term för en stålkniv eller ett stålband som i djuptryckspressen skrapar av den oönskade tryckfärgen från tryckcylinderns ograverade eller oetsade partier.
  2. Brunei

    Brunei, stat på Borneos nordvästkust.