1. oktan

  oktan, alifatiska kolväten med formeln C 8H 18.
 2. papaja

  papaja, papaya, melonträd, trädmelon, Carica papaya [-paia], art i familjen papajaväxter.

 3. ormrot

  ormrot, arter i släktet Polygonum i familjen slideväxter; de förs ibland till ett eget släkte, Bistorta.
 4. butener

  butener, butylen, kolväten som finns i två ogrenade former, dels 1-buten (CH3CH2CH=CH2), dels 2-buten (CH3CH=CHCH3), varav den senare kan existera som både cis- och trans-isomer (jämför cis-transisomeri).

 5. taggstråle

  taggstråle, hos benfiskar en styv, ogrenad, taggliknande, i regel osegmenterad fenstråle.
 6. dodekan

  dodekan, generell benämning på mättade alifatiska kolväten med den empiriska formeln C 12H 26 och specifikt namn för det ogrenade kolvätet med denna formel, CH 3(CH 2) 10CH 3.
 7. liljor

  liljor, Lilium, släkte liljeväxter med cirka 100 arter fleråriga örter som har köttiga lökar med taktegellagda fjäll.
 8. dahlior

  dahlior, Dahlia, släkte korgblommiga växter med ca 30 arter fleråriga örter i bergstrakter på 2 000–2 900 m ö.h. i området från Mexiko till Colombia.

 9. hexan

  hexan, generell benämning på mättade, acykliska kolväten med formeln C 6H 14.
 10. sudare

  sudare, snärjtång, Chorda filum, art i gruppen brunalger.