1. sigillträd

  sigillträd, Sigillaria , utdött släkte lummerväxter som tillsammans med fjällträdet bildar ordningen Lepidodendrales.
 2. svarthö

  svarthö, Bartsia alpina, art i familjen snyltrotsväxter.
 3. Zeiformes

  Zeiformes, det vetenskapliga namnet på en ordning egentliga benfiskar med ca 40 arter fördelade på fem familjer.
 4. jättefräken

  jättefräken, Equisetum telmateia, art i familjen fräkenväxter.
 5. enkel rörhinna

  enkel rörhinna, enkel tarmalg , tarmtång, Enteromorpha intestinalis, art i divisionen grönalger.
 6. trädormbunkar

  trädormbunkar, Dicksoniaceae (inklusive eller som synonym Cyatheaceae), familj ormbunkar med ca 650 arter, varav flertalet är trädlika med en vanligen ogrenad, 25–30 m hög stam, som avslutas med en stor bladrosett med sporgömmen på bladens undersida.
 7. ängsskallra

  ängsskallra, Rhinanthus minor, art i familjen snyltrotsväxter.
 8. kung Karls spira

  kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum, art i familjen snyltrotsväxter.
 9. cykadofyter

  cykadofyter, Cycadophyta , heterogen och polyfyletisk, dvs. onaturlig, grupp av dels utdöda och dels nu levande nakenfröiga växter, som traditionellt inkluderar bennettiter och kottepalmer samt i vissa klassifikationer också pteridospermer (fröormbunkar).
 10. väggörter

  väggörter, Parietaria , släkte nässelväxter med ca 20 arter ett- till fleråriga örter, ibland något förvedade.