1. welwitschia

  welwitschia, Welwitschia mirabilis, den enda arten i familjen welwitschiaväxter ( Welwitschiaceae) i divisionen Gnetophyta.
 2. metallorganisk kemi

  metallorganisk kemi, läran om metall­organiska föreningars kemi, ett vetenskapsområde som bearbetats sedan 1800-talet men vars moderna utveckling började 1952 med upptäckten av ferrocens ”sandwichstruktur”.
 3. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 4. trilobiter

  trilobiter, Trilobita, utdöd klass trilobitartade leddjur som levde i havet från äldre kambrium till yngre perm (för ca 560–250 miljoner år sedan).
 5. konjugatalger

  konjugatalger, konjugater, okalger, Conjugatophyceae (syn. Zygnematophyceae och Conjugatae), klass grönalger.

 6. hårpensel

  hå`rpensel subst. ~n hårpenslar ORDLED: hår--pensl-ar
  Svensk ordbok
 7. enkelnervig

  enk`elnervig adj. ~t ORDLED: enkel--nerv-ig
  Svensk ordbok
 8. topplösa

  topplösa [tåp`-] subst. ~n topplösor ORDLED: topp--lös-an
  Svensk ordbok
 9. palm

  palm subst. ~en ~er ORDLED: palm-en
  Svensk ordbok