1. stor sandlilja

  stor sandlilja, Anthericum liliago, art i familjen sparrisväxter.
 2. indisk cykas

  indisk cykas, indisk kottepalm, ” sagopalm”, Cycas circinalis, art i familjen kottepalmer.
 3. svarthö

  svarthö, Bartsia alpina, art i familjen snyltrotsväxter.
 4. trädormbunkar

  trädormbunkar, Dicksoniaceae (inklusive eller som synonym Cyatheaceae), familj ormbunkar med ca 650 arter, varav flertalet är trädlika med en vanligen ogrenad, 25–30 m hög stam, som avslutas med en stor bladrosett med sporgömmen på bladens undersida.
 5. dvärgfotingar

  dvärgfotingar, Symphyla, klass i leddjursöverklassen mångfotingar.
 6. klätt

  klätt, åkerklätt, Agrostemma githago, art i familjen nejlikväxter.
 7. fenstrålar

  fenstrålar, smala stödstrålar i fenorna hos brosk- och benfiskar.
 8. hästhov

  hästhov, hästhovsört, tussilago, Tussilago farfara, art i familjen korgblommiga växter.
 9. kolgruppen

  kolgruppen, grundämnena i periodiska systemets grupp 14: kol, kisel, germanium, tenn och bly.
 10. astrokemi

  astrokemi, den del av astronomin som behandlar förekomst och uppkomst av molekyler och joner i interstellära gasmoln, i kometer och i gashöljen kring åldrande stjärnor.