1. dipterocarpusväxter

  dipterocarpusväxter, Dipterocarpaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj med knappt 600 arter små eller medelstora träd hemmahörande i tropiska Asien och ostindiska övärlden samt med några arter i tropiska Afrika.
 2. dekan

  dekan, generell benämning på alifatiska kolväten med molekylformeln C 10H 22 och speciell benämning på det ogrenade kolvätet med denna formel.
 3. eikosan

  eikosan, CH 3(CH 2) 18CH 3, rationellt namn för det mättade, ogrenade acykliska kolvätet med 20 kolatomer.
 4. dokosan

  dokosan, generell benämning på mättade alifatiska kolväten med den empiriska formeln C 22H 46 och specifikt namn för det ogrenade kolvätet med denna formel.
 5. hexadekan

  hexadekan, benämning på dels det ogrenade, mättade kolvätet med formeln C 16H 34, dels generellt alla dess isomerer.
 6. Retiolites

  Retiolites, det vetenskapliga namnet på ett släkte i den utdöda klassen graptoliter.
 7. Climacograptus

  Climacograptus, det vetenskapliga namnet på ett släkte i den utdöda klassen graptoliter.
 8. Monograptus

  Monograptus, det vetenskapliga namnet på ett släkte i den utdöda klassen graptoliter, som levde under silur och äldre devon (för ca 435–390 miljoner år sedan).
 9. Rastrites

  Rastrites, det vetenskapliga namnet på ett släkte i den utdöda klassen graptoliter, som levde under äldre silur (för ca 437–433 miljoner år sedan).
 10. strandbeta

  strandbeta, Beta vulgaris ssp. maritima, underart i familjen amarantväxter, den odlade betans vilda form.