1. Rastrites

  Rastrites, det vetenskapliga namnet på ett släkte i den utdöda klassen graptoliter, som levde under äldre silur (för ca 437–433 miljoner år sedan).
 2. strandbeta

  strandbeta, Beta vulgaris ssp. maritima, underart i familjen amarantväxter, den odlade betans vilda form.
 3. dodekanol

  dodekanol, generell benämning på mättade alifatiska alkoholer med strukturformeln C 12H 25OH. 1-Dodekanol är rationellt namn för den ogrenade alkoholen med denna formel, se laurylalkohol.
 4. spetshjortar

  spetshjortar, Mazama, släkte hjortdjur med fyra arter i Syd- och Centralamerika.
 5. isnål

  isnål, tunn, ogrenad molnpartikel av is som liknar en stav eller en platta.
 6. undekaner

  undekaner, mättade alifatiska kolväten med den allmänna formeln C 11H 24, varav det finns 159 möjliga isomerer.
 7. analribba

  analribba, ogrenad, längsgående vingribba närmast bakkanten i vingen hos insekter.
 8. oktadekan

  oktadekan, alifatiska kolväten med formeln
  C 18H 38.
 9. heptan

  heptan, generell benämning på mättade, acykliska kolväten med den allmänna formeln C 7H 16.
 10. isomeri

  isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel.