1. älvsallat

  älvsallat, Lactuca sibirica, art i familjen korgblommiga växter.

 2. Diploporita

  Diploporita, det vetenskapliga namnet på en utdöd klass tagghudingar som levde från ordovicium till devon (för ca 480–380 miljoner år sedan).
 3. pinnlav

  pinnlav, Cladonia floerkeana , art i gruppen busklavar.
 4. bergklint

  bergklint, Centaurea montana, art i familjen korgblommiga växter.
 5. bleksporre

  bleksporre, Linaria supina, art i familjen grobladsväxter.
 6. kustgentiana

  kustgentiana, baltisk stålört, Gentianella baltica (syn. Gentiana baltica), art i familjen gentianaväxter.
 7. revfingerört

  revfingerört, Potentilla reptans , art i familjen rosväxter.
 8. käkfiskar

  käkfiskar, Opistognathidae , familj abborrlika fiskar med ca 70 arter i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen.
 9. cystoidéer

  cystoidéer, kristalläpplen, Cystoidea, utdöd grupp tagghudingar som levde i haven under ordovicium till devon (för ca 490–360 miljoner år sedan).
 10. backklöver

  backklöver, Trifolium montanum, art i familjen ärtväxter.