1. snyltrot

  snyltrot, Orobanche, släkte snyltrotsväxter med ca 150 arter rotparasiter utan klorofyll i tempererade och subtropiska trakter.
 2. Erysiphe

  Erysiphe, släkte mjöldaggssvampar.
 3. spiralbandsalger

  spiralbandsalger, Spirogyra, släkte konjugatalger med ett stort antal arter i sötvatten och med nästan världsvid utbredning; många arter är mycket vanliga.
 4. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 5. enkelbensleddjur

  enkelbensleddjur, Uniramia , understam (ibland betraktad som en egen stam) i stammen leddjur.
 6. etenplast

  etenplast, PE, en grupp delkristallina termoplaster som är baserade på polyeten, –(CH 2–CH 2) n–, eller på sampolymerer av eten i vilka etenmonomeren utgör största delen av massan.
 7. Euthycarcinoidea

  Euthycarcinoidea, det vetenskapliga namnet på en överklass vattenlevande leddjur som levde från karbon till trias (för ca 360–210 miljoner år sedan).
 8. bergdraba

  bergdraba, Draba norvegica, art i familjen korsblommiga växter.
 9. hålrot

  hålrot, Aristolochia clematitis, art i familjen hålrotsväxter.
 10. backglim

  backglim, Silene nutans, art i familjen nejlikväxter.