1. ogripbar

    o`gripbar adj. ~t ORDLED: o--grip-bar
    Svensk ordbok
  2. Processen

    Processen, Der Prozess, roman av den tjeckiske, tyskspråkige författaren Franz Kafka, utgiven 1925.

  3. formel

    formel är ett uttryck som betecknar eller utsäger något med hjälp av särskilda symboler.