1. oljetryck

  oljetryck, oljefotografi, metod att framställa fotografiska bilder som bygger på dikromaters förmåga att härda gelatin vid exponering med ultraviolett ljus.
 2. krut

  krut, en typ av explosivämne som kan brinna och utveckla varma gaser även i slutna utrymmen utan luft eller andra oxidationsmedel än de som redan finns i krutet.
 3. kolfotografi

  kolfotografi, äldre fotografisk kopieringsmetod.
 4. woodburytryck

  woodburytryck, fotoglypti, fotomekaniskt reproduktionsförfarande, patenterat 1866 av britten Walter Bentley Woodbury (1834–85).
 5. smittohärd

  smitt`ohärd el. smitt`härd subst. ~en ~ar ORDLED: smitt(o)--härd-en
  Svensk ordbok