1. halvvärld

  hal`vvärld subst. ~en ~ar ORDLED: halv--värld-en
  Svensk ordbok
 2. övertalningsdefinition

  ö`vertalningsdefinition subst. ~en ~er ORDLED: över-tal-nings--de-fin-it-ion-en
  Svensk ordbok
 3. oredlig

  o`redlig adj. ~t ORDLED: o--red-lig
  Svensk ordbok
 4. skamgrepp

  skam`grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skam--grepp-et
  Svensk ordbok
 5. lycksökare

  lyck`sökare subst. ~n äv. lycksökarn, plur. ~, best. plur. lycksökarna ORDLED: lyck--sök-ar-en
  Svensk ordbok
 6. bedräglig

  bedrä´glig adj. ~t ORDLED: be-dräg-lig
  Svensk ordbok
 7. hästskojare

  häs`tskojare subst. ~n äv. hästskojarn, plur. ~, best. plur. hästskojarna ORDLED: häst--skoj-ar-en
  Svensk ordbok
 8. omoral

  o`moral subst. ~en ORDLED: o--mor-al-en
  Svensk ordbok
 9. sjaskig

  sjas`kig adj. ~t ORDLED: sjask-ig
  Svensk ordbok
 10. krokig

  kro`kig adj. ~t ORDLED: krok-ig
  Svensk ordbok