1. oknytt

    o`knytt subst. ~et ORDLED: o--knytt-et
    Svensk ordbok
  2. provinsialism

    provinsialism, ord eller uttryck som är typiskt för en dialekt eller ett regionalt språk, särskilt när uttrycket förekommer i ett för övrigt riksspråkligt sammanhang.