1. oktan

  oktan är ett flytande kolväte som har åtta kolatomer och den kemiska formeln C 8H 18.
 2. oktav

  oktav, festvecka efter en större helg eller helgondag; även benämning på den åttonde dagen efter högtiden ( oktavdag).
 3. oktantal

  oktantal, storhet som anger en motorbensins förmåga att motstå självantändning, ”knackning”, när den tillsammans med luft komprimeras i en motor.
 4. oktav

  oktav är inom musiken ett intervall mellan två toner, alltså ett bestämt avstånd.

 5. oktant

  oktant, vinkelmätningsinstrument för navigation.
 6. oktalt talsystem

  oktalt talsystem, talsystem med basen 8, se positionssystem.
 7. oktadekan

  oktadekan, alifatiska kolväten med formeln
  C 18H 38.
 8. oktav

  oktav, pappers- och bokformat där arket vikts tre gånger så att åtta blad (16 sidor) erhållits.
 9. oktaeder

  oktaeder, i geometrin vanligen en regelbunden polyeder som begränsas av åtta liksidiga trianglar.
 10. oktav

  oktav, enhet för frekvensintervall som logaritmisk storhet, varvid 1 oktav motsvarar frekvenskvoten 2 1 = 2, 2 oktaver kvoten 2 2 = 4 osv.