1. kantblomma

  kantblomma, blomma som sitter ytterst i vissa blomställningar och som vanligen har till främsta uppgift att fungera som skyltorgan för att locka pollinerande insekter; ofta är de också reproduktiva.
 2. gallblomma

  gallblomma, blomma som inte kan sätta frukt, t.ex. hanblommor, som hos brännässla, starr, sälg och viden, eller en blomma som endast har skyltande funktion och som härvid saknar såväl ståndare som pistiller, som hos klintar, hortensior och olvon.
 3. buskskikt

  buskskikt, snårskikt, i vegetationsskiktningen den del där det ingår buskar och vissa småträd, t.ex. en, hassel, hagtorn, skogstry, måbär och olvon.
 4. druvfläder

  druvfläder är en buske.
 5. fläder

  fläder är en växt som växer antingen som en buske eller som ett litet träd.
 6. avläggning

  avläggning, metod att föröka i första hand vedartade växter.
 7. Mongoliet

  Mongoliet, stat i inre Asien mellan Ryska federationen i norr och Kina i söder.

 8. boreal tid

  boreal tid, kron (tidsavsnitt) och kronozon (lagerföljd) omfattande tiden 9 000–8 000 kol-14-år före nutid, vilket ungefär motsvarar 8100–6900 f.Kr.
 9. frukt

  frukt, utvecklat fruktämne innehållande ett eller flera frön.
 10. snöbollsbuske

  snö`bollsbuske subst. ~n snöbollsbuskar ORDLED: snö-bolls--busk-en
  Svensk ordbok