1. omöjlighet

  omöjlighet, inom juridiken en term som används för att befria en part från en förpliktelse som inte är möjlig att uppfylla.
 2. Jason

  Jason, antik grekisk sagohjälte.
 3. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.

 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 6. rallar

  rallar, Rallidae, familj tran- och rallfåglar som omfattar ca 150 arter och har världsvid utbredning.
 7. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 8. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 9. behaviorism

  behaviorism, en riktning inom psykologin lanserad av amerikanen John B. Watson i början av 1900-talet.
 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.