1. omöjlighet

  omöjlighet, inom juridiken en term som används för att befria en part från en förpliktelse som inte är möjlig att uppfylla.
 2. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 3. Frankfurtskolan

  Frankfurtskolan, skolbildning inom tysk filosofi och samhällsvetenskap, vars medlemmar haft anknytning till Institut für Sozialforschung i Frankfurt.
 4. experimentell neuros

  experimentell neuros, beteendestörningar hos djur, framkallade genom experimentella metoder.
 5. konsumentprisindex

  konsumentprisindex, KPI, index som visar hur prisutvecklingen i genomsnitt utvecklar sig på varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige.

 6. skandinavism

  skandinavism, rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814 i union förenade Norge och Sverige kulturellt, ekonomiskt och politiskt.

 7. Charles (Charlie) Chaplin

  Chaplin, Sir Charles (Charlie), född 16 april 1889, död 25 december 1977, brittisk skådespelare och komiker, från 1913 till 1952 verksam i Hollywood, först som aktör i slapstickfarser, därefter även som regissör, författare, producent och kompositör till egna filmer.

 8. rörelse

  rörelse är när ett föremål på något sätt förändrar sitt läge.

 9. blockkedja

  blockkedja, engelska block chainöppet (publikt) och distribuerat verifieringssystem för digitala transaktioner, bland annat för valutaenheten bitcoin.

 10. cogito, ergo sum

  cogito, ergo sum, citat ur Descartes ”Discours de la méthode” (1637).