1. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 2. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 3. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.

 4. statare

  statare, helårsanställd, i regel gift jordbruksarbetare på större jordbruk.

 5. konsekvens

  konsekvens, följd i olika bemärkelser, t.ex. kausal (se kausalitet) eller logisk.
 6. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 7. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 8. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 9. Niels Bohr

  Bohr, Niels, född 7 oktober 1885, död 18 november 1962, dansk fysiker, centralgestalt i utformningen av den moderna atomteorin, professor vid Köpenhamns universitet 1916–56.
 10. depression

  depression, nedstämdhet, sänkt grundstämning.