1. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.
 2. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 3. återvinning

  återvinning, återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.

 4. Frankfurtskolan

  Frankfurtskolan, skolbildning inom tysk filosofi och samhällsvetenskap, vars medlemmar haft anknytning till Institut für Sozialforschung i Frankfurt.
 5. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 6. datortomografi

  datortomografi, DT, benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi).
 7. JHVH

  JHVH, det viktigaste gudsnamnet inom judendomen, namnet på Israels gud.
 8. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 9. omöjlighet

  o`möjlighet subst. ~en ~er ORDLED: o--möj-lig-het-en
  Svensk ordbok
 10. omöjligen

  o`möjligen adv. ORDLED: o--möj-lig-en
  Svensk ordbok