1. experimentell neuros

  experimentell neuros, beteendestörningar hos djur, framkallade genom experimentella metoder.
 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. Zenons paradoxer

  Zenons paradoxer, filosofiska resonemang hos den grekiske tänkaren Zenon från Elea.
 4. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.
 5. kropp–själ-förhållandet

  kropp–själ-förhållandet är upphov till ett filosofiskt problem: är själsliga företeelser som att varsebli, tänka etc. distinkta från eller identiska med kroppsliga företeelser som yttre beteenden eller processer i hjärna och nervsystem? Eller, annorlunda uttryckt, betecknar mentala termer eller predikat som ”att se något rött”, ”att tänka att blod är rött” osv. kroppsliga skeenden eller skeenden artskilda från dessa?
 6. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.
 7. Jason

  Jason, antik grekisk sagohjälte.
 8. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 9. omöjlighet

  omöjlighet, inom juridiken en term som används för att befria en part från en förpliktelse som inte är möjlig att uppfylla.
 10. konsumentprisindex

  konsumentprisindex, KPI, index som visar hur prisutvecklingen i genomsnitt utvecklar sig på varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige.