1. osäljbar

  o`säljbar adj. ~t ORDLED: o--sälj-bar
  Svensk ordbok
 2. oförstörbar

  o`förstörbar adj. ~t ORDLED: o--för-stör-bar
  Svensk ordbok
 3. odefinierbar

  o`definierbar adj. ~t ORDLED: o--de-fini-er-bar
  Svensk ordbok
 4. glupande

  glu`pande adj., ingen böjning ORDLED: glup-ande
  Svensk ordbok
 5. ogenomtränglig

  o`genomtränglig adj. ~t ORDLED: o--gen-om-träng-lig
  Svensk ordbok
 6. osänkbar

  o`sänkbar adj. ~t ORDLED: o--sänk-bar
  Svensk ordbok
 7. odaterbar

  o`daterbar adj. ~t ORDLED: o--dat-er-bar
  Svensk ordbok
 8. stört

  stört´ adv.
  Svensk ordbok
 9. otydbar

  o`tydbar adj. ~t ORDLED: o--tyd-bar
  Svensk ordbok
 10. obesticklig

  o`besticklig adj. ~t ORDLED: o--be-stick-lig
  Svensk ordbok