1. ogörlig

  o`görlig adj. ~t ORDLED: o--gör-lig
  Svensk ordbok
 2. tjurskallig

  tju`rskallig adj. ~t ORDLED: tjur--skall-ig
  Svensk ordbok
 3. oförståelig

  o`förståelig adj. ~t ORDLED: o--för-ståe-lig
  Svensk ordbok
 4. okontrollerad

  o`kontrollerad adj. okontrollerat ORDLED: o--kont-roll-er-ad
  Svensk ordbok
 5. oacceptabel

  o`acceptabel adj. ~t oacceptabla ORDLED: o--ac-cept-abel
  Svensk ordbok
 6. oigenkännlig

  o`igenkännlig adj. ~t ORDLED: o--i-gen-känn-lig
  Svensk ordbok
 7. ouppnåelig

  o`uppnåelig adj. ~t ORDLED: o--upp-nåe-lig
  Svensk ordbok
 8. omkullkasta

  omkull`kasta verb ~de ~t ORDLED: om-kull--kast-ar SUBST.: omkullkastande, omkullkastning
  Svensk ordbok
 9. oersättlig

  o`ersättlig adj. ~t ORDLED: o--er-sätt-lig
  Svensk ordbok
 10. evighetsmaskin

  e`vighetsmaskin subst. ~en ~er ORDLED: ev-ig-hets--mask-in-en
  Svensk ordbok