1. avgrundslik

  a`vgrundslik adj. ~t ORDLED: av-grunds--lik
  Svensk ordbok
 2. outtalbar

  o`uttalbar adj. ~t ORDLED: o--ut-tal-bar
  Svensk ordbok
 3. obetvinglig

  o`betvinglig adj. ~t ORDLED: o--be-tving-lig
  Svensk ordbok
 4. intressekonflikt

  intress`ekonflikt subst. ~en ~er ORDLED: intr-esse--kon-flikt-en
  Svensk ordbok
 5. oläslig

  o`läslig adj. ~t ORDLED: o--läs-lig
  Svensk ordbok
 6. oupplöslig

  o`upplöslig adj. ~t ORDLED: o--upp-lös-lig
  Svensk ordbok
 7. tji

  tji subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 8. oangriplig

  o`angriplig adj. ~t ORDLED: o--an-grip-lig
  Svensk ordbok
 9. kullkasta

  kull`kasta verb ~de ~t ORDLED: kull--kast-ar SUBST.: kullkastande, kullkastning
  Svensk ordbok
 10. fördölja

  fördöl´ja verb fördolde fördolt, pres. fördöljer ORDLED: för-dölj-er SUBST.: fördöljande
  Svensk ordbok