1. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.
 2. defaitism

  defaitism, misströstan, uppgivelseanda.
 3. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 4. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 5. ekonomisk omöjlighet

  ekonomisk omöjlighet, ekonomisk force majeure, ekonomisk oförutsedd händelse.
 6. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 7. blockkedja

  blockkedja, engelska block chainöppet (publikt) och distribuerat verifieringssystem för digitala transaktioner, bland annat för valutaenheten bitcoin.

 8. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 9. depression

  depression, nedstämdhet, sänkt grundstämning.
 10. statare

  statare, helårsanställd, i regel gift jordbruksarbetare på större jordbruk.