1. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.

 2. atman

  atman, ātman, i indisk filosofisk litteratur från och med upanishaderna en term för en evig innersta essens i såväl människan som andra levande varelser.
 3. Zenons paradoxer

  Zenons paradoxer, filosofiska resonemang hos den grekiske tänkaren Zenon från Elea.
 4. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 5. Srebrenica

  Srebrenica, gruvstad i östra Bosnien och Hercegovina; 15 600 invånare (2014).

 6. latent

  latent, dold, slumrande, dröjande, för tillfället omöjlig att observera.
 7. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 8. JHVH

  JHVH, det viktigaste gudsnamnet inom judendomen, namnet på Israels gud.
 9. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 10. parafili

  parafili, sexuell avvikelse, sexuell perversion, olika ”avvikande” konstellationer av fantasier och handlingsmönster som syftar till sexuell stimulering och orgasm.