1. Somme

  Somme är en flod i norra Frankrike.
 2. Raoul Wallenberg

  Raoul Wallenberg var en svensk diplomat som verkade i Ungern i slutet av andra världskriget
 3. experimentell neuros

  experimentell neuros, beteendestörningar hos djur, framkallade genom experimentella metoder.
 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. Zenons paradoxer

  Zenons paradoxer, filosofiska resonemang hos den grekiske tänkaren Zenon från Elea.
 6. gudar

  gudar är inom religionen något som är bortom den ”vanliga” verkligheten och som man anser kan påverka livet på ett avgörande sätt.
 7. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.
 8. Immanuel Kant

  Immanuel Kant var en tysk filosof på 1700-talet
 9. kropp–själ-förhållandet

  kropp–själ-förhållandet är upphov till ett filosofiskt problem: är själsliga företeelser som att varsebli, tänka etc. distinkta från eller identiska med kroppsliga företeelser som yttre beteenden eller processer i hjärna och nervsystem? Eller, annorlunda uttryckt, betecknar mentala termer eller predikat som ”att se något rött”, ”att tänka att blod är rött” osv. kroppsliga skeenden eller skeenden artskilda från dessa?
 10. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.