1. otänkbar

  o`tänkbar adj. ~t ORDLED: o--tänk-bar
  Svensk ordbok
 2. ojämförlig

  o`jämförlig adj. ~t ORDLED: o--jäm-för-lig
  Svensk ordbok
 3. oöverskådlig

  o`överskådlig adj. ~t ORDLED: o--över-skåd-lig
  Svensk ordbok
 4. oundgänglig

  o`undgänglig adj. ~t ORDLED: o--und-gäng-lig
  Svensk ordbok
 5. oundviklig

  o`undviklig adj. ~t ORDLED: o--und-vik-lig
  Svensk ordbok
 6. ultimat

  ultima´t adj., neutr. ~ ORDLED: ult-im-at
  Svensk ordbok
 7. underverk

  un`derverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: under--verk-et
  Svensk ordbok
 8. ingenstans

  ingenstans [iŋ`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: ing-en--stans
  Svensk ordbok
 9. lögn

  lögn [löŋ´n] subst. ~en ~er ORDLED: lögn-en
  Svensk ordbok
 10. resignera

  resignera [-siŋne´- el. -sinje´-] verb ~de ~t ORDLED: re-sign-er-ar SUBST.: resignerande, resignering; resignation
  Svensk ordbok