1. skilja

  skil`ja verb skilde skilt, pres. skiljer ORDLED: skilj-er SUBST.: skiljande
  Svensk ordbok
 2. skägg

  skägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skägg-et
  Svensk ordbok
 3. himmel

  himm`el subst. himlen äv. ~en el. ~n, himlar ORDLED: himl-en
  Svensk ordbok
 4. vilja

  1vil`ja subst. ~n viljor ORDLED: vilj-an
  Svensk ordbok
 5. plan

  2plan subst. ~en ~er ORDLED: plan-en
  Svensk ordbok
 6. veta

  ve`ta verb visste vetat, pres. vet ORDLED: vet-at SUBST.: vetande; vetskap
  Svensk ordbok
 7. blank

  blank adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. vägg

  vägg subst. ~en ~ar ORDLED: vägg-en
  Svensk ordbok
 9. göra

  2gö`ra verb gjorde gjort, pres. gör ORDLED: gjor-de SUBST.: görande (till 1--3)
  Svensk ordbok
 10. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok