1. lutande plan

  lutande plan är ett hjälpmedel för att spara kraft.
 2. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 3. Gud

  Gud är inom religionen något som är bortom den ”vanliga” verkligheten och som man anser kan påverka livet på ett avgörande sätt.
 4. populism

  populism kallas de politiska ideer och rörelser som utnyttjar folkligt missnöje.

 5. kartprojektioner

  kartprojektioner är olika metoder för att avbilda jordytan (eller himlen) på en plan karta.
 6. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.
 7. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.

 8. häleri

  häleri är ett brott.
 9. prefix

  prefix är en del av ett ord som står före ordets stam.
 10. Somme

  Somme är en flod i norra Frankrike.