1. Immanuel Kant

  Immanuel Kant var en tysk filosof på 1700-talet
 2. prefix

  prefix är en del av ett ord som står före ordets stam.
 3. Raoul Wallenberg

  Raoul Wallenberg var en svensk diplomat som verkade i Ungern i slutet av andra världskriget
 4. rörelse

  rörelse är när ett föremål på något sätt förändrar sitt läge.

 5. Balfourdeklarationen

  Balfourdeklarationen var ett uttalande av den brittiska regeringen 1917.

 6. statare

  statare var jordbruksarbetare som var anställda på stora gårdar och gods i Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet.

 7. prägling

  prägling är ett medfött behov att lära sig vissa livsviktiga funktioner vid en bestämd tidpunkt i livet.
 8. brukssamhälle

  brukssamhälle är en liten ort som ligger kring en industri.
 9. Parmenides

  Parmenides var en grekisk naturfilosof som levde i den grekiska kolonin Elea i Syditalien på 500- och 400-talen före Kristus.
 10. ufo

  ufo är en förkortning för engelska unidentified flying object, ’oidentifierat flygande föremål’.