1. Balfourdeklarationen

  Balfourdeklarationen var ett uttalande av den brittiska regeringen 1917.

 2. Sykes–Picot-fördraget

  Sykes–Picot-fördraget var ett hemligt avtal mellan Storbritannien och Frankrike.

 3. enhörning

  enhörning är ett sagodjur.
 4. halal

  halal är ett ord inom islam för mat som man får lov att äta.
 5. barriär

  barriär innebär ett hinder av något slag.
 6. djurrätt

  djurrätt är idén om grundläggande rättigheter för djur, särskilt rätten till ett naturligt liv.
 7. Berlinfrågan

  Berlinfrågan handlade om hur man skulle bestämma över Berlin under kalla krigets tid.
 8. kvasikristall

  kvasikristall är ett fast material där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt i förhållande till varandra, men där det geometriska mönstret mellan atomerna inte upprepas.
 9. ljudvall

  ljudvall är ett extra kraftigt luftmotstånd som uppstår när ett föremål uppnår och överskrider ljudets hastighet.
 10. datoranimation

  datoranimation eller datoranimering är rörliga bilder som skapas med hjälp av särskilda datorprogram.