1. klimatmodell

  klimatmodell är en beskrivning av klimatet på jorden som man gör med hjälp av en dator.
 2. trolleri

  trolleri är underhållning där man gör saker som ser helt omöjliga ut, utan att åskådarna förstår hur det har gått till.
 3. dominant

  dominant är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som bara behöver finnas på en av kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.
 4. urbanisering

  urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.