1. krigsförbrytelse

  krigsförbrytelse, krigsbrott, svåra överträdelser av krigets lagar, exempelvis genom användning av förbjudna vapen, order om eller deltagande i tortyr eller annan svår misshandel av krigsfångar eller civila.

 2. Forum Romanum

  Forum Romanum (latin, ’det romerska torget’), benämning på dalsänkan mellan kullarna Palatinen, Velia och Capitolium i Rom, ca 500 m från Tibern.
 3. Uganda

  Uganda, stat i Östafrika.

 4. covid-19

  covid-19, luftvägssjukdom orsakad av viruset SARS-Cov-2, där förkortningen står för svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2.

 5. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.