1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 3. Saddam Hussein

  Saddam Hussein, Ṣaddām Ḥusayn at-Tikrītī, född 28 april 1937, död 30 december 2006, irakisk politiker, landets härskare, president och regeringschef 1979–2003.
 4. Bill of Rights

  Bill of Rights, i England benämning på en lag som antogs 1689 i samband med att Jakob II fördrevs från tronen (den ärorika revolutionen).
 5. fiberoptik

  fiberoptik, optiskt system där ljus leds genom en cylinder av ljusgenomsläppande material under upprepade reflexioner mot cylinderytan.
 6. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.
 7. massutdöende

  massutdöende, skeende där representanter för vissa organismgrupper relativt hastigt dör ut.

 8. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 9. Cypernfrågan

  Cypernfrågan, den politiska och militära konflikten kring Cypern sedan Turkiet i Lausannefördraget 1923 tvingats avträda ön till Storbritannien.

 10. Skylla och Charybdis

  Skylla och Charybdis (grekiska Skylla, Charybdis), två havsvidunder, om vilka det berättas i Odysséen att de höll till i klipphålor på var sida om ett sund.