1. Forum Romanum

  Forum Romanum (latin, ’det romerska torget’), benämning på dalsänkan mellan kullarna Palatinen, Velia och Capitolium i Rom, ca 500 m från Tibern.
 2. Uganda

  Uganda, stat i Östafrika.

 3. covid-19

  covid-19, luftvägssjukdom orsakad av viruset SARS-Cov-2, där förkortningen står för svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2.

 4. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 5. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 6. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.