1. lagen om anställningsskydd

  lagen om anställningsskydd, se LAS.
 2. Sagan om hästen

  Sagan om hästen, satirisk berättelse av Olof von Dalin, utgiven 1740.

 3. slaget om Atlanten

  slaget om Atlanten, Churchills benämning på kampen om underhållsvägarna till Storbritannien under andra världskriget mellan de allierades och tyskarnas sjö- och luftstridskrafter.
 4. Genèvekonferensen om Indokina och Korea

  Genèvekonferensen om Indokina och Korea, inkallades i februari 1954 av de ”fyra storas” (Frankrikes, Sovjetunionens, Storbritanniens och USA:s) utrikesministrar och hölls 26 april–21 juli samma år.
 5. Wienkonventionen 1969 om traktaträtten

  Wienkonventionen 1969 om traktaträtten, internationell överenskommelse om hur mellanstatliga avtal i skriftlig form skall tolkas och tillämpas.
 6. lagen om eget boende

  lagen om eget boende, ebolagen, bestämmelser om bistånd och boende för asylsökande med flera.

 7. Spelet om Envar

  Spelet om Envar, allegoriskt skådespel, se Envar.
 8. Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön

  Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön, internationell miljövårdskonferens i FN:s regi som ägde rum i Stockholm 5–16 juni 1972.
 9. Berättelsen om Genji

  Berättelsen om Genji, japanska Genji monogatari, japansk prosaberättelse från 1000-talet, författad av hovdamen Murasaki Shikibu.
 10. Traktaten om påvens makt och överhöghet

  Traktaten om påvens makt och överhöghet, luthersk bekännelseskrift