1. Allt om Mat

  Allt om Mat, mat- och vintidning, grundad 1970, utgiven av Bonnier Tidskrifter.
 2. Romanen om Olof

  Romanen om Olof, självbiografisk romansvit i fyra delar av Eyvind Johnson.

 3. lagen om Antarktis

  lagen om Antarktis, lag (2006:924) som har till syfte att säkerställa att Sverige lever upp till de internationella reglerna för skydd och bevarande av miljön i Antarktis.

 4. om

  1om [åm´] konj.
  Svensk ordbok
 5. om

  2om [åm´] prep.
  Svensk ordbok
 6. om

  3om [åm´] adv.
  Svensk ordbok
 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. konventionen om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar

  konventionen om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar, annat namn på luftföroreningskonventionen.
 9. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 10. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.