1. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 2. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 3. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 4. Hongkong

  Hongkong, Hongkong Xianggang, speciell administrativ region i Kina, söder om provinsen Guangdong; 1 104 km2, 7,3 miljoner invånare (2016).

 5. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 6. Expertgruppen för forskning om regional utveckling

  Expertgruppen för forskning om regional utveckling, se ERU.
 7. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 8. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 9. jonförening

  jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av positiva och negativa joner.
 10. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.