1. lämna

  läm`na verb ~de ~t ORDLED: lämn-ar SUBST.: lämnande
  Svensk ordbok
 2. stöta

  stö`ta verb stötte stött, pres. stöter ORDLED: stöt-er SUBST.: stötande (till 1--3 och 5), stötning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 3. stänga

  stäng`a verb stängde stängt, pres. stänger ORDLED: stäng-er SUBST.: stängande, stängning
  Svensk ordbok
 4. sinne

  sinn`e subst. ~t ~n ORDLED: sinn-et
  Svensk ordbok
 5. vänta

  vän`ta verb ~de ~t ORDLED: vänt-ar SUBST.: väntande (till 1); väntan (till 1)
  Svensk ordbok
 6. lösa

  lö`sa verb löste löst, pres. löser ORDLED: lös-er SUBST.: lösande, lösning (till 1,3 och 4); lösen (till 2)
  Svensk ordbok
 7. tappa

  tapp`a verb ~de ~t ORDLED: tapp-ar SUBST.: tappande (till 1,3--5), tappning (till 1 och 5); tappt (till 4)
  Svensk ordbok
 8. täcka

  täck`a verb täckte täckt, pres. täcker ORDLED: täck-er SUBST.: täckande, täckning
  Svensk ordbok
 9. sätta

  sätt`a verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: sättande (till 1--6), sättning (till 3--5)
  Svensk ordbok
 10. grad

  1grad subst. ~en ~er [gra`d- äv. gra´d-] ORDLED: grad-en
  Svensk ordbok