1. brutalism

    brutalism, oppositionell arkitekturströmning som identifierades i England på 1950-talet och sågs som en parallell till ”de arga unga männens” uppror i litteraturen.
  2. Darth Vader

    Darth Vader, egentligen Anakin Skywalker, rollgestalt i George Lucas science fiction-filmserie ”Star Wars” (1977–2005).