1. skräckfilm

  skräckfilm, film som försöker skrämma eller chockera sin publik genom att konfrontera den med något okänt, övernaturligt eller tabubelagt.
 2. järtecken

  järtecken, ett övernaturligt eller sällsamt tecken, ofta på himlen eller i luften, som ansetts förebåda märkliga händelser, vanligen av katastrofal art, såsom krig, hungersnöd, pest eller furstars död.
 3. tänder

  tänder, hos ryggradsdjur inklusive människa organ i munhålan vilka används för att fånga byten och/eller för att sönderdela föda, ibland även för försvar.
 4. fyrväppling

  fyrväppling, fyrklöver, lyckoklöver, blad hos vissa klöverarter, särskilt vitklöver, som i stället för tre småblad består av fyra.

 5. Brian Cox

  Cox, Brian, född 1946, brittisk skådespelare.

 6. Richard Donner

  Donner  (egentligen Schwarzenberg), Richard, 1930–2021, amerikansk film- och TV-regissör.

 7. varsel

  varsel, form av händelseomen (se omen) och ofta synonymt med tyda.
 8. hästsko

  hästsko, hovbeslag av järn, fäst vid hovens undersida med hästskosöm.
 9. meteor

  meteor, ”stjärnfall”, det ljusstreck som kortvarigt syns på stjärnhimlen när en liten kropp, en meteoroid, från rymden med hög hastighet faller in i jordatmosfären.

 10. Jerry Goldsmith

  Goldsmith, Jerrald ( Jerry), 1929–2004, amerikansk tonsättare.