1. möte

  möte, dvs. det slumpvisa mötet med en annan människa, ett djur eller ett föremål som i traditionen tillagts magisk eller ominös innebörd, har spelat en stor roll i de flesta kulturers övertro, varvid man främst brukat skilja mellan goda och onda möten.
 2. Salif Keita

  Keita, Salif, född 1949, malisk sångare och kompositör.

 3. salt

  salt, i dagligt tal detsamma som natriumklorid, NaCl.

 4. Babylonien

  Babylonien, forntida semitiskt rike med centrum vid floden Eufrat i södra Mesopotamien i nuvarande södra Irak från ca 2000 till 539 f.Kr.; även benämning på detta område under de följande århundradena.
 5. astrologi

  astrologi, den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse.
 6. tyda

  1ty`da subst. ~n tydor ORDLED: tyd-an
  Svensk ordbok
 7. förebud

  fö`rebud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: före--bud-et
  Svensk ordbok
 8. ominös

  ominö´s adj. ~t ORDLED: omin-ös
  Svensk ordbok
 9. järtecken

  jä`rtecken subst. järtecknet, plur. ~, best. plur. järtecknen ORDLED: jär--teckn-et
  Svensk ordbok
 10. varsel

  varsel [va´rs- äv. vars´-] subst. varslet, plur. ~, best. plur. varslen ORDLED: varsl-et
  Svensk ordbok