1. omskärelse

  omskärelse innebär att man med en enkel operation tar bort förhuden, den lösa huden runt ollonet på mannens penis.
 2. omsorg

  omsorg, i samband med lagstiftning i slutet av 1960-talet term för samhällets särskilda insatser till stöd för personer med begåvningsmässiga funktionshinder (utvecklingsstörning).

 3. omsättning

  omsättning, i ekonomiska sammanhang vanligen det sammanlagda värdet av ett företags försäljning under en viss period, vanligen under ett år (årsomsättning).
 4. Omsk

  Omsk, stad i västra Sibirien, Ryska federationen.

 5. omslagstemperatur

  omslagstemperatur, i materialtekniken temperaturen i övergångsområdet från segt till sprött tillstånd vid avkylning av material, t.ex. stål.
 6. omstickning

  omstickning, kirurgisk åtgärd att stilla blödning: med hjälp av en nål läggs en tråd kring det blödande området; därefter stramas tråden åt och knyts.
 7. omsättningstid

  omsättningstid, utbytestid , inom miljövetenskap ett mått på den tid ett ämne tillbringar i en viss del av sitt kretslopp.
 8. omsättningsskatt

  omsättningsskatt, indirekt skatt som utgår vid försäljning av varor eller tjänster.
 9. förmildrande omständighet

  förmildrande omständighet, enligt brottsbalken den grund som en domstol kan åberopa när den utdömer ett lägre straff inom ramen för den straffsats som gäller för det aktuella brottet.
 10. oms

  oms [åm´s] subst. ~en ORDLED: oms-en
  Svensk ordbok