1. omsättningstillgång

  omsättningstillgång, tillgång som är avsedd att omsättas i ett företags rörelse, förbrukas i samband med framställning av produkter och tjänster eller på annat sätt användas i rörelsen.
 2. omsorgslagen

  omsorgslagen, lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda.
 3. omskriven cirkel

  omskriven cirkel, cirkel som går genom varje hörn i en plan figur.
 4. social omsorg

  social omsorg, samlingsbenämning på kommunal barnomsorg samt social service, vilken omfattar kommunal äldre- och handikappomsorg.
 5. Inspektionen för vård och omsorg

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 6. omskolning

  omskolning, skolning, omplantering av växter varvid plantornas inbördes avstånd ökas.
 7. omsättningshastighet

  omsättningshastighet, inom ekonomin anger hur många gånger som ett företags lager eller kapital genomsnittligt förnyas, vanligen under ett år.
 8. omslutning

  omslutning, summan av ett företags tillgångar eller summan av skulder och eget kapital enligt företagets balansräkning.
 9. omskfeber

  omskfeber (efter staden Omsk, Ryska federationen), infektionssjukdom (hemorragisk feber) som orsakas av ett flavivirus.
 10. omskrift

  omskrift, den inskrift på ett mynt eller en medalj, vilken följer ytterkanten.