1. omskolning

  omskolning, utbildning från ett yrkesområde till ett annat, företrädesvis för vuxna.
 2. omställningspension

  omställningspension, efterlevandepension till maka eller make efter avliden maka/make.
 3. omstickning

  omstickning, ett tekniskt förfarande vid omodling av bakterier från fasta substrat.
 4. omslag

  omslag, skyddande hölje av papper eller kartong fäst kring häftad bok eller annan trycksak.
 5. omslagsrevers

  omslagsrevers, äldre benämning för lånehandlingen vid fastighetslån.
 6. vård- och omsorgsprogrammet

  vård- och omsorgsprogrammet, treårig utbildning i gymnasieskolan som riktar sig till elever som vill arbeta inom vård- och omsorgsyrken.
 7. omse

  omse [åm`-] verb omsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: om--ser SUBST.: omsyn
  Svensk ordbok
 8. omsättningsskatt

  omsättningsskatt [åm`-] subst. ~en ORDLED: om-sätt-nings--skatt-en FÖRK.: oms
  Svensk ordbok
 9. omsvängning

  omsvängning [åm`-] subst. ~en ~ar ORDLED: om--sväng-ning-en
  Svensk ordbok
 10. omslagsrevers

  omslagsrevers [åm`-] subst. ~en ~er ORDLED: om-slags--re-vers-en
  Svensk ordbok